مسابقه عکس کشاورزی


این مسابقه در دانشگاه هرمزگان و توسط گروه باغبانی اجرا می شود. روستا در این مسابقه با سه عکس با موضوعات مختلف شرکت کرده است. این مسابقه فردا (89/09/16) داوری خواهد شد.
عکس ها در ادامه مطلب
عکس ها:


عکس اول: این عکس که در هشتبندی گرفته شده است استفاده از روش آبیاری قطره ای را نشان می دهد. در واقع این روش آبیاری در این شهر و روستا، روش نوپایی است اما از بدو ورود آن در این منطقه همه کشاورزان، کشاورزی خود را به این سیستم آبیاری مجهز کرده اند..........................................................................عکس دوم: این عکس که در واقع یک گل درخت چای سبز است در مجتمع امام(ره) شهر هشتبندی گرفته شده است. قابل توجه این  درخت چای در این منطقه خیلی کم دیده می شود.


.........................................................................عکس سوم: معمولا در کشاورزی کودکان حضوری پررنگ و فعال دارند. این کودکان پس از انجام تکالیف مدرسه در کنار خانواده در کار کشاورزی مشغول می شوند. البته کارهایی که این بچه ها انجام می دهند کارهایی ساده و ابتدایی در امر کشاورزی است و این از دو جهت است:

ا. یک این که کودکان از ابتدا و پایه با اصول کشاورزی آشنا شوند.

۲. این کار برای آنها یک تفریح باشد نه این که فکر کنند آنها را سر کاری گماشته باشند.


 

.........................................................................